Ematrica vásárlás

CASCO biztosítás kalkulátor

Mi a CASCO biztosítás?

A CASCO biztosítás a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással szemben a saját hibás töréskárok, természeti károk, illetve lopáskárok esetén térít. 

A CASCO biztosítások ma már elég széles körben variálhatók, így mindenki megtalálhatja a számára optimális biztosítási fedezetet nyújtó CASCO terméket. Az autó CASCO a legismertebb, de van hajó-CASCO, légijármű-CASCO, stb. is.

A biztosítási piacon elérhető már a teljes CASCO biztosítás mellett a rész CASCO fedezet is (csak lopás vagy törés kockázat), de köthetünk öreg autókra is már CASCO biztosítást, illetve „márka CASCO” biztosítások is elérhetőek.

CASCO biztosítási módozat esetén a kárgyakoriság elég magas, ezért nem a legolcsóbb biztosítás. Új autókra feltétlenül érdmes megkötni, autó hitel igénybevétele esetén a finanszírozó általában kötelezően előírja a CASCO biztosítás megkötését. A CASCO biztosítás díját a gépjármű értéke, a gépjármű gyártmányának kárgyakorisága, illetve a választott önrészesedés határozza meg leginkább.

CASCO önrész

Az önrészesedés esetén a kár mértékét százalékosan és fix összegben is meghatározzák, kár bekövetkezésekor a magasabb értéket veszik figyelembe. (pl. kár 10%, de min. 100.000 Ft önrész esetén , ha a kár 2.000.000 Ft, akkor az önrész mértéke 200.000 Ft lesz.  Ha a kár ugyanennél az önrésznél csak 500.000 Ft, akkor az a biztosító társság 100.000  önrészt von le a kártérítés összegéből.)

CASCO biztosítás által fedezett kockázatok

Elemi kár: tűz, villámcsapás, robbanás, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg vagy talajszint alatti építmény beomlása, legalább 15m/mp sebességű szélvihar, felhőszakadás, árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás által gépjárművünkben vagy tartozékaiban okozott kár.

Töréskár: baleseti erőhatás által keletkezett sérülések, továbbá idegen személy által okozott rongálás, gépjárművünkben vagy tartozékaiban okozott kár.

Lopáskár: gépjárművünk ellopása vagy elrablása, vagy tartozékainak részlopása, rablása esetén okozott kár. A biztosító társaság a kár esetén vizsgálja az előírt védelmi előírások betartását, valamint a szükséges papírokat és tartozékokat bekéri (pl. pótkulcs, forglami, törzskönyv)

Üvegtörés kár: baleseti erőhatás által keletkezett sérülések, továbbá idegen személy által okozott rongálás, gépjárművünkben vagy tartozékaiban okozott kár.

CASCO biztosítás kizárásai általában

 • lejárt forgalmi engedéllyel közlekedő autóban keletkezik kár
 • gyógyszer, kábítószer, alkoholos befolyáltság alatt okozunk kárt
 • súlyos gondatlanság, jogellenes, szándékos károkozás
 • a gépjárművet nem rendeltetésszerűen használták, műszaki állapotát elhanyagolták
 • védelmi berendezés nem megfelelő megléte esetén

CASCO biztosítás területi hatálya

Általában Európa teljes területére kiterjed, egyes biztosító társaságoknál Törökország területére is. Általában nem terjed ki a fedezete a volt Szovjetunió területére, kivéve Észtország, Lettország és Litvánia területét.

CASCO biztosítás megkövetelt védelmi előírások

CASCO biztosítás kalkulátor használatával a választott CASCO biztosítás esetén a program biztosító társaságonként megadja a szükséges vagyonvédelmet, ennek hiányában általában lopás kockázatot kizárják. Megkövetelt védelmi előírások általában:

 • gyári vagy utólagosan beépített indításgátló (immobilizer)
 • gyári vagy utólagosan beépített riasztó
 • riasztó és immobilizer együttesen
 • GPS
 • rablásgátló
 • mehanikus védelem (kormányzár, váltózár)

Fontos: a védelmi berendezéseknek MABISZ által minősítettnek kell lenniük. Adott védelmi berendezés beszerelése esetén a biztosító társaság kedvezményt ad (pl. GPS 10-20%)

Tipp: Több autó esetén kössön flotta CASCO biztosítás szerződést.

Hasznos tanácsok CASCO Biztosítás esetén

Ne hagyjuk, felejtsük az autónkba:

 • ne hagyjuk gépjárművünkbe az autó forgalmi engedélyét, törzskönyvét, személyes iratokat
 • ne hagyjuk gépjárművünkbe a slusszkulcsot, pótkulcsot
 • ne hagyjuk gépjárművünkbe a riasztót, indításgátló leírását, indításgátló póttávirányítóját, kapunyitót

mert lopáskár esetén a fentieket a kárszakértőnek le kell adnunk, ennek hiányában elutasításra kerülhet a kárunk kifizetése.

Apróbb koccanás, vagy defekt esetén a kiszálláskor mindig vegyük ki az indítókulcsot, mivel sok esetben trükkös tolvajok áldozata lehetünk.

Gépkocsink indítókulcsának elvesztését azonnal jelenteni kell a biztosító társaságnak, mivel előírhatja a teljes zár cseréjét, megelőzendően egy gépjármű lopáskárt.

Használt autó vásárlása esetén érdeklődjünk a beépített extra tartozékok listájáról, mivel a legtöbb CASCO biztosítás csak az alapfelszereltséget biztosítja, az extra - utólagosan beszerelt tartozékokat pl. alufelni, légkondi - nem, csak külön díj megfizetése mellett. Amennyiben nem tudjuk ezt megállapítani és gépjármű kereskedésben várásoljuk az autónkat, kérhetünk egy eurotax értékelést, amelyből egyértelműen kiderül gépjárművünk felszereltsége.

Ha új CASCO biztosítás szerződést köt, de másik biztosítónál, akkor a régi biztosítójától kérhet casco biztosítás igazolást a kármentes időszakról, mivel a casco biztosítás bónusz az új CASCO biztosításnál is érvényesíthető a legtöbb helyen.

Kötelező biztosítás kötése esetén érdemes casco biztosítás díját is együttesen kiszámolni, mivel együttkötésre a legtöbb biztosító társaság kedvezményt biztosít.

Kötelező biztosítás hírek

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatos híreinket és cikkeinket itt találja:

Legtöbben az UNIQA kötelező 2012. évi szerződését választják

Nehéz megmondani a kötelező biztosítás kampány végeredményét a biztosítók szempontjából, de az eltelt 2 nap tapasztalatai alapján legtöbben az UNIQA kötelező 2012. évi szerződésének megkötését választották az ügyfeleink közül. A nyertes biztosítók között van még a Wabard, Astra, K&H, Posta és a Genertel Biztosító is.

30e Ft maximálhatják a baleseti adót

Módosító törvényjavaslat alapján 30 ezer forintban maximálhatják a baleseti adó mértékét. Ennek oka, hogy a fuvarozók terhei olyan nagy mértékben növekedhetnének, amelyet már nem tudnának kifizetni.

Egy tehergépjármű esetében a baleseti adó - ha nem maximálnák az összeget - akár évi 30-100 ezer forinttal is megnövelhetné a kötelező biztosítás díját.

A kártérítési felelősség korlátai és elemei

A kártérítési felelősség korlátai

Amennyiben a polgári jogi felelősség feltételei (jogellenes károkozó magatartás, kár, okozati összefüggés) fennállnak, és a károkozó sem tudja kimenteni magát azzal, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, úgy a bíróság őt a kár megtérítésére kötelezi. Ugyanakkor a károsult a károkozással szemben nem lehet közömbös, neki is minden tőle elvárható lépést meg kell tennie a kár elhárítása illetve csökkentése érdekében.

A kártérítés általános szabályai

A kártérítés általános szabályai

A jogi felelősség intézménye általános társadalmi kategória, némileg leegyszerűsítve a társadalom védekezése a társadalmi érdekkel ellentétes helyzetekkel és magatartásokkal szemben. A polgári jogi felelősség ezen kategórián belül speciális helyet foglal el. Akkor kerül sor ezen felelősségi szabályok alkalmazására, ha a társadalmi érdekekkel ellentétes magatartás valamilyen vagyoni hátrányban, más szóval károkozásban nyilvánul meg. 

10 napig kényelmesen válthat még biztosítót

Január 1-i évfordulós kötelező biztosítási szerződéssel rendelkezők online alkuszokon keresztül november 30-ig tudnak kényelmesen biztosítót váltani. Ennek oka, hogy az online alkuszok a teljes adminisztrációt magukra vállalják a korábbi szerződés felmondásától az új szerződés életbe léptetéséig, de csak abban az esetben, ha időben megkapják az aláírt megbízást. 

2011 KGFB kampány, még 2 nap

Helyzetjelentés – 2011 KGFB kampány

Mit tudunk a 2 nap múlva kezdődő KGFB kampányról?

Felmérések alapján sokan nem tudják, hogy milyen változások lesznek a most kezdődő kötelező biztosítási kampány során. A médiából már azért értesülhettek arról, hogy melyek azok a fontos változások, amelyek életbe lépnek 2011.01.01-től.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási piac főbb jellemzői : PSZÁF

Tájékoztató: A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási piac főbb jellemzői

Forrás: PSZÁF | 2010. október 26.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete fontos feladatának tekinti a kötelező gépjárműfelelősség-biztosítás (kgfb), mint a biztosítási piac egyik jelentős, kb. 4 millió ügyfelet érintő és éves kb. 130 milliárd forintos díjbevételt eredményező termékének folyamatos követését. E folyamat része a Felügyeletre beérkező adatok elemzése, a termék jövedelmezőségének és a tartalékok megfelelőségének vizsgálata, az évenként meghirdetett díjak, és ennek hatásaként az átkötési időszakban egyre nagyobb arányban jelentkező felmondások hatásának értékelése, illetve a fogyasztók, piaci szereplők tájékoztatása a tudnivalókról.

AEGON KGFB 2011

Az AEGON Biztosító a lakossági biztosítások magyarországi piacvezető biztosító társasága. Az AEGON KGFB 2011 évi díjak minden valószínűséggel a 2010. évhez hasonlóan az egyik legversenyképesebb díjakat fogja jelenteni, tovább erősítve az elmúlt években megszerzett piaci részesedését a kötelező biztosítás piacán. Az AEGON Biztosító biztosítási irodái vagy képviselői szinte az összes településen megtalálható, illetve fejlett kárrendezési részlegének köszönhetően a gyors és magasszintű kiszolgálást nyújt az ügyfelei részére.

AEGON kötelező biztosítás kedvezmények igazolása

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 2010. évre rengeteg kedvezményt hirdetett meg a kötelező biztosításban, azonban ezeknek egy részét a szerződőnek igazolnia kell a megadott határidőig, ellenkező esetben a biztosító a kedvezményt visszavonhatja. Nem szükséges igazolni az AEGON biztosító kedvezményt, ha az AEGON partner kevezmény, együttkötési kedvezmény, családi partner kedvezmény, hűség partner kedvezmény, folyószámlás vagy éves díjfizetési kedvezmény, biztosításközvetítői kedvezmény, e-mail cím vagy mobilszám kedvezmény.

AEGON kötelező biztosítás 2011

Az AEGON kötelező biztosítás 2011-es díjai véleményünk szerint továbbiakban is az egyik legkedvezőbb lesz a biztosítási piacon. Az AEGON Biztosító Zrt. cégtörténe a második világháború után kezdődött, amikor a magyar állam megalapított az Állami Biztosítót. Az állami vállalatot 1992-ben privatizálták a vállalati ügyfelek a Hungária Biztosítóhoz került, az Állami Biztosítóban a holland Aegon szerzett tulajdonrészt, amelyet rövid idő alatt 100%-ra növelet.