Ematrica vásárlás

Wabard Biztosító

Wabard Biztosító Zrt.

A biztosító története

A Wabard Biztosító Zrt.a gépjárművel kapcsolatos biztosítások területén nyújt gazdag kínálatot az ügyfeleinek. 2008 ősze óta van jelen a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás piacon. A céget a VKH Kft. és az Arden Holding Zrt hozta létre. (A VKH Kft. Wáberer György vagyonkezelő cége)

Büszkék arra, hogy a 920 millió forintos alaptőkéjükön belül 800 millió forintnyi szavatoló tőkével rendelkeznek. Az előírt 5 százalékos ráta helyett 12-13 százalékos tartalékosi ráta is biztosítja a stabil működést. Magas szintű szolgáltatást ígérnek. Céljuk, hogy meghatározó szerepet töltsenek be a biztosítási piacon. Termékeik versenyképesek és reális áron kínálják. Korszerű telefonos és on-line ügyfélszolgálatot működtetnek.

Érdekesség,hogy a Wabard Biztosító Zrt.  igazgatóságának elnöke: dr. Békesi László, a közelmúlt ismert gazdaságpolitikai szereplője.

2009. szeptember 25-én a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felfüggesztette a biztosítás kötéseket a Wabardnál. A biztosító azonnal elkezdte a feltárt hiányosságok pótlását. Termékeik díjkalkulációit újra vizsgálták. Az információs és ellenőrzési rendszerüket fejlesztették, stb. A PSZÁF utóvizsgálata megállapította, hogy teljesítette a Wabard az elrendelt kötelezéseket,  ezért 2010. április 15-től újra terjesztheti termékeit.

Termékinformációk

1. Kötelező gépjármű felelősség-biztosítás (KGFB)

Azokat a károkat téríti meg, amelyekért a gépjármű tulajdonosa (üzembentartója) felelős. Kitétel még,hogy a kár a gépjármű üzemeltetése során keletkezik. Csak érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkező járművel szabad közlekedni a károsult védelme érdekében. A szerződést köteles megkötni a jármű tulajdonosa, vagy a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartója. A szerződést a gépjármű megvásárlásakor célszerű megkötni.

A felelősségbiztosítás hatályos Magyarország teljes területére, sőt számtalan más országra is.

A Wabard Biztosító kötelező biztosítás díjának fizetési gyakorisága lehet negyedéves, féléves vagy akár éves is.  Csoportos beszedési megbízással, egyéni átutalással vagy csekken történhet a befizetés. 

A kötelező biztosítás bonus-malus rendszer érvényes minden egyedi gépjárműre kötött felelősségbiztosítási szerződésre. A gépjármű lehet: személygépkocsi, tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, közúti vonatató és mezőgazdasági vontató.

A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) úgynevezett kártalanítási számlát hozott létre. Ha a károkozást érvényes felelősségbiztosítási  szerződés  hiányában követték el, akkor a MABISZ erről a kártalanítási számláról kifizeti a másnak okozott kárt. Természetesen az érvényes kötelezőbiztosítással nem rendelkezőnek ki kell fizetnie a kártérítési összeget és a felmerült költségeket a MABISZ részére!

2. CASCO biztosítás

Egyéni ügyfelek számára és flottaüzemeltetők részére is köthető CASCO biztosítás a Wabardnál. A biztosítási díj befizetése ellenében a biztosító megtéríti a biztosított járművekben keletkezett kárt adott esetekben és adott mértékben. A szerződéshez kapcsolódó további szolgáltatásokat is nyújt. A biztosított járműnek Magyarországon forgalomba helyezettnek és alvázszámmal ellátottnak kell lennie. A biztosító az Európa területén bekövetkezett károkra nyújt fedezetet.

CASCO köthető fizikai károsodásra valamint lopásra és rablásra. A biztosító helyreállítási költséget térít meg, ha a fizikai károk javítását magyarországi javítóműhelyben szakszerűen, számla ellenében elvégzik. Pótlási költséget térít meg a biztosító, ha a gépjármű helyreállítása nem gazdaságos, ha a járművet ellopták vagy elrabolták. 100.000 Ft-os értékhatárig téríti az indokoltan felmerült szállítási, tárolási és őrzési költségeket.

A kár bekövetkeztét haladéktalanul (2 munkanapon belül) írásban kell bejelenteni a biztosítónak. A kárigények kifizetése a szükséges iratok beérkezését követő 30 napon belül esedékes. A kárigények érvényesíthetőségének ideje 1 év.

A CASCO biztosításnál is működik a bonus-malus rendszer. Automatikusan megszűnik a gépjárműre a biztosítási fedezet, ha taxiként vagy bérgépkocsiként helyezik üzembe.

Akkor mentesül a biztosító a kártérítés fizetése alól, ha bebizonyosodik, hogy szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okoztak kárt a gépjárműben akár a szerződő, akár a biztosított, akár részükről a rongálásra megbízott.

Az alap casco biztosításhoz kiegészítő biztosítás is választható.

  • Kiegészítő biztosítás köthető az alap casco biztosítással rendelkező járműben jogszerűen utazó személyekre. (Nem érvényes a díj ellenében szállított utasokra)
  • Kiegészítő biztosítás köthető arra a biztosított személyre, aki a biztosítási esemény következményeként maradandó egészségkárosodást szenved vagy 6 hónapon belül meghal.
  • Kiegészítő biztosítás köthető poggyászra is. A járműben szállított tárgyak javítási és pótlási költségét fedezi, ha a káreseménykor a járműben voltak. A tárgyak aktuális piaci értékét téríti a biztosító.

3.  CMR Biztosítás (Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás)

A Wabard Biztosító Zrt. a biztosítási szerződés érvénybelépésének napjától vállalja, hogy a fuvarozó helyett teljesíti azokat a kártérítési kötelezettségeket, amelyek a biztosítottat a megbízóival szemben terhelik. Feltétel, hogy az áruban keletkezett sérülés, elveszés fuvarozói minőségben következzék be.

A Wabard Biztosító kockázatviselése kiterjed Európa országaira, Nagy-Britanniára, Írországra és Törökországra. Nem terjed ki az ENSZ embargó alatt álló országokra és tranzitjukra sem.

A fuvardíjbevételeket nem kell bejelenteni. A biztosítás átalány rendszerű. A fuvareszközök száma, jellege alapján kerül meghatározásra a biztosítási díj, tehát független az elvégzett fuvarfeladatok mennyiségétől.

A szerződést megkötheti bármely nemzetközi közúti árufuvarozói tevékenység végzésére jogosult, Magyarországon bejegyzett vállalkozás.

A bekövetkezett károk biztosítására a biztosított választhatja ki a káreseményenkénti kártérítési limitet. Választhat 50.000, 100.000, 200.000 és 300.000 euro illetve ennek megfelelő forintnyi limitet. Sőt, a CMR-Egyezményben meghatározott limitektől el is térhet. Egyedi kártérítési limitre is köthet szerződést.

Forrás: www.wabard.hu

Contact

  • Cím: 1211 Budapest, Szállító utca 4.
  • Telefon: (06-1) 666-6200
  • Fax: (06-1) 666-6404, (06-1) 666-6400
  • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.