Ematrica vásárlás

Allianz Biztosító

Allianz Hungária Biztosító Zrt.

A biztosító története

Az Allianz 1890-ben Berlinben alakult. A következő mintegy 100 évben a társaság ügyes üzletpolitikát folytatva meghatározó társaságként van jelen az több európai országban, de természetesen tengeren túli üzleti érdekeltségekkel is bír. Az Allianz a világ több mint 70 országában van jelen mint szolgáltató, közép európában és hazánkban is piacvezető biztosító társaság. A társaság életében komoly mérföldkő 2001, amikor magába integrálja a Dresdner Bankot, így teljes körű vezető pénzügyi szolgáltatóvá lép elő Németországban.

Allianz Magyarországon

1986-ban megszűnt az Állami Biztosító monopóliuma, a belőle megalakított Hungária Biztosító lett a másik szereplője a magyar biztosítási piacnak. Ekkor a piac 2 fő részre volt osztva: az Állami Biztosító maradt az élet és baleset biztosításoknál, míg az újonnan megalakított Hungária Biztosító kapta a korábbi állami vállalat teljes gépjármű-, iparivagyon-, exporthitel-, nemzetközi biztosítási ágazatait és a viszontbiztosítást. A Hungária Biztosító 1990. február 28-án részvénytársasággá alakult, a müncheni központú Allianz 49% tulajdonrészt szerzett a társaságban, amelynek fennmaradó 51%-át 1996-ra vásárolta meg a német biztosítási óriás. A hazánkban is hamarosan piacvezető biztosító társaság széles termékpalettával képviselteti magát a hazai piacon. A németországban megszerzett kedvező tapasztalok eredményeképpen 2006-ban megalakul az Allianz Bank. Így a társaság egészen átfogó, komplex pénzügyi szolgáltatást nyújt hazánkban a több mint kétmillió ügyfelének. Mind a hatékonyság, mind az  ügyfélközpontúság révén olyan komplex, több üzletágat is érintő innováció valósulhatott meg, amely révén a legkülönfélébb igényeket képes az Allianz csoport magas színvonalon kielégíteni, miközben saját hatékonyságát ezzel párhuzamosan növelte. Az Allianz Bank 2006. október 17-én kezdte meg üzleti tevékenységét a lakossági piacon az alábbi négy termékcsoportot kínálva: lakossági folyószámla csomagok, lekötött betéti konstrukció, hitelkártya, valamint az életbiztosítás és nyugdíjpénztári megtakarítás fedezete mellett nyújtott folyószámlahitel termékek. Az Allianz Bank 41 fiókkal rendelkezik, és a hagyomásnyostól eltérő stratégiával és a biztosítói értékesítő hálózat erőteljes kihasználásával tér el a szokványos kereskedelmi banki struktúrától.

Napjainkban körülbellül 100 000 ügyféllel, és 50 kombinált bankbiztosítói fiókkal rendelkezik az Allianz Bank.  A rendkívül szerteágazó pénzügyi szolgáltatások, befektetések tökéletes, összehangolt kezelésre mi sem jellemző jobban, minthogy a köznyelvben még mindig csak biztosításairól emlegetett cég valójában már egy komoly pénzügyi cégcsoporttá fejlődött, ahol a különböző terültekre megfelelően specializált szakembergárda és cégfelépítés a jellemző.

Ha ma magyarországon azt mondjuk Allianz akkor a fejekben egyből beugrik egy biztosító tásaság pedig valójában, ha azt mondjuk Allianz, akkor az alábbi cégcsoportról beszélünk:

 • Allianz Alapkezelő
 • Allianz Bank
 • Allianz Hungária Biztosító
 • Allianz Hungária Egészségpénztár
 • Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

A fenti felsorolásból kitűnik, hogy nehéz olyan szegmenst találni a magyar pénzügyi piacon ahol az Allianz nincs jelen. Az Allianz komoly, több mint 100 fiókból álló hálózattal áll ügyfelei rendelkezésére, de természetesen online ügyfélszolgálat és telefonos call center is rendelkezésre áll. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. országos hálózatával szinte minden nagyobb településén jelen van, és közvetlen számítógépes kapcsolattal támogatja a rugalmas ügyfélkiszolgálást ügyfelei számára is.

Az Allianz cégcsoport az alábbi szolgáltatásokat kínálja jelenlegi és jövendő ügyfeleinek:

 • gépjármű biztosítás
 • lakásbiztosítás
 • baleset biztosítás
 • utasbiztosítás
 • jogvédelem biztosítás
 • magánnyugdíj pénztár
 • önkéntes nyugdíjpénztár
 • egészségpénztár
 • teljeskörű banki szolgáltatás
 • befektetési szolgáltatások

Termékinformációk

Kiegészítő biztosítások Allianz kötelező biztosításhoz:

 • Allianz Aktív PluszEURO
 • Kár- és jogvédelem-biztosítás
 • Kölcsöngépjármű-biztosítás
 • Életbiztosítás
 • Szélvédő biztosítás

Allianz Biztosító: kiegészítő szolgáltatások

Az Allianz Biztosító azon ügyfelei részére, akik a gépjárművük kötelező biztosítás és casco biztosítás szerződését is náluk kötik, azoknak az aktív kárrendezés szolgáltatásukat díjmentesen nyújtja. Az aktív kárrendezés vétlen káresemény elszenvedése esetén vehető igénybe, az Allianz Biztosító vállalja, hogy a vétkes károkozó biztosítójával szemben a kárt rendezi. az aktív kárrendezés lehetőséget biztosít, hogy az Allianz Biztosító a vétlen ügyfelének kifizesse a kárt, amennyiben a vétkes károkozó biztosítója magyarországi székhelyű biztosító. Az aktív kárrendezés nem terjes ki személyi sérülés, valamint az autóban elhelyezett vagyontárgyak kárrendezésére.

Allianz Biztosító Assistance biztosítás

Az Allianz Assistance kiegészítő biztosítás évi 2400 forint díjért lehetőséget biztosít, hogy a gépjárművét ért kár vagy műszaki hiba esetén a műhelybe szállítással, az utazásnak a javítás miatti kényszerű megszakításával vagy más módon történő folytatásával összefüggő többletköltségét a biztosítási feltételek szerint megtéríti.

Assistance szolgáltatás a következőket tartalmazza:

  Szolgáltatás A biztosító térítésének felső határa (áfával együtt)
1. Gépjárműmentés, szállítás, vontatás a káresemény helyszínéről műhelybe Belföldön 20 000 Ft-ig
Külföldön 40 000 Ft-ig
2. Utazás a káresemény helyszínéről vagy a műhelyből a legközelebbi tömegközlekedési állomásig (megállóig), illetve a műhelyből a szállodáig. Taxi vehető igénybe, ha az utazás a szállító járművel nem lehetséges. Belföldön 10 000 Ft-ig
Külföldön 12 500 Ft-ig
3. Belföldi utazás a lakóhelyre: erre a szolgáltatásra a káresemény helyszínétől 80 km-nél messzebb lakó biztosított jogosult, ha a műhelybe szállított jármű a káresemény napján nem állítható helyre. Téríthető a gyorsvonat másodosztályon vagy távolsági autóbusszal történő utazás költsége személyenként 10 000 Ft-ig
4. Külföldi úti célhoz történő továbbutazás vagy hazautazás: ha a műhelybe szállított jármű a káresemény napján nem állítható helyre, a biztosítottak a biztosítási eseményhez legközelebb eső településről az úti célhoz történő továbbutazást vagy a hazautazást választhatják. Téríthető a gyorsvonat másodosztályon vagy távolsági autóbusszal történő utazás költsége személyenként 20 000 Ft-ig
5. Visszautazás a megjavított gépjárműért: ha a műhelybe szállított járművet, gépjárművet külföldön javították meg, és a gépjármű vezetője a tovább- vagy a hazautazást választotta, a biztosító egy személy részére megtéríti a gépjárműért történő visszautazás költségét. Téríthető a gyorsvonat másodosztályon vagy távolsági autóbusszal történő utazás költsége személyenként 20 000 Ft-ig
6. Szállás belföldi javítás miatt: a káresemény helyszínétől 80 km-nél messzebb lakó biztosított 1 éjszakára szállásköltségre jogosult, ha a műhelybe szállított jármű a káresemény napján nem állítható helyre. Szállásköltség személyenként 12 000 Ft-ig
7. Szállás külföldi javítás miatt: ha a műhelybe szállított jármű helyreállítása a káresemény napján nem lehetséges, a biztosító megtéríti a biztosított személyek szállásköltségét a javítás idejére, de legfeljebb 4 éjszakára. Szállásköltség személyenként és éjszakánként 15 000 Ft-ig
Megjegyzés:
Szállásköltség térítése esetén a biztosító szolgáltatása nem terjed ki az étel- és italfogyasztásra, valamint az egyéb – külön díj ellenében igénybe vehető – szállodai szolgáltatásokra

(forrás: www.allianz.hu)


Allianz Biztosító Aktív Plusz szolgáltatása


jogvéelmi szolgáltatás, amely külföldön elszenvedett kár esetén nyújt segítséget, illetve belföldi káresemény kapcsán a feltételekben meghatározott szolgáltatásokra tarthat igényt a károsult.

Allianz kárrendezés tájékoztatás

Az idei évben a biztosítási piacon minden a hatékonyságról szól. A megváltozott piaci környezet és az ezzel párhuzamosan változó ügyféligények közepette csak azok maradhatnak sikeresek, akik képesek időben és gyorsan reagálni. Ennek keretében az Allianz átalakította lakossági nem-életbiztosítási kárrendezési folyamatait, és ügyfelei, valamint partnerei elvárásainak, a piaci követelményeknek megfelelő, az eddigieknél kényelmesebb, egyszerűbb működési feltételeket teremtett.

 

A legfontosabb változás, hogy az ügyfelek sokkal kevesebb utánajárással intézhetik gépjármű és lakossági vagyon kárügyeiket. Az új kárrendezési rendszerben már nem az ügyfél megy majd a biztosítóhoz, hanem ő választhatja meg a helyszínt, ahol a biztosító szakértője felméri a kárt.

Mit tegyen káresemény bekövetkezésekor?

Kárbejelentés

Ha biztosított vagyontárgyát érintő káresemény következik be, az a legfontosabb, hogy jelentse be, különös figyelemmel az alábbi határidőkre:

 • cascokár esetében az annak bekövetkezésétől számított 2 munkanapon belül,
 • kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kár esetén:
  • ha Ön a károsult, a kár bekövetkezésétől számított 30 napon belül;
  • ha Ön a károkozó, akkor 5 napon belül,
 • a lakossági vagyonkárt az észlelésétől számított 2 munkanapon belül.

A kárbejelentést az alábbi módon teheti meg:

 • az Allianz telefonos ügyfélszolgálatán a 06-40-421-421-es számon,
 • interneten a www.allianz.hu oldalon.

A kárbejelentéshez a következő adatok szükségesek:

 • a biztosítási szerződés száma,
 • a biztosított neve, címe, telefonszáma,
 • a biztosított vagyontárgy pontos megjelölése (ingatlan esetén annak pontos címe, gépjármű esetén annak rendszáma),
 • a káresemény helye, időpontja, rövid leírása (a kár keletkezésének oka, körülményei, a károsodott vagyontárgyak körének megnevezése – itt még nem szükséges a tételes felsorolás),
 • lehetőség szerint a kár Ön által becsült összege,
 • ha történt hatósági intézkedés, annak megnevezése (pl. tűzoltóság, rendőrség, ha az eljáró hatóság ismert, annak megjelölése,).

Kárrendezési eljárások

Abban az esetben, ha az Allianz szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási feltételek, illetve a jogszabályok alapján fennáll, akkor Ön az alábbi kárrendezési módok közül választhat:

Gépjárműkárok esetén:

 • Egyezséges kárrendezés: ha a számla nélkül kívánja kárigényét érvényesíteni az anyag- és alkatrész árak valamint munkadíjak vonatkozásában az Allianz által megállapított javítási költséget ajánljuk fel egyezségre.
 • Számlás kárrendezés*: a kárt az Ön nevére kiállított – a kárfelvételi jegyzőkönyvben rögzített helyreállítási módnak megfelelő – javítási számla alapján rendezzük, indokolt mértékben.
 • Totálkár rendezése: erre akkor kerül sor, amikor a gépjármű javítása meghaladja a gazdaságos javítási határt, illetve műszakilag nem javasolt. Ebben az esetben a gépjármű megállapított káridőponti értékének a maradvány értékkel csökkentett összege alapján történik a kifizetés.

Otthon- és lakóközösség-biztosításokra az alábbi eljárások alapján rendezzük kárát:

Telefonos kárrendezés

A kényelmesebb és gyorsabb ügyintézés érdekében telefonos kárrendezési lehetőség is igénybe vehető az alábbi kisebb összegű károkra (naptári évenként egy alkalommal):

 • a felhőszakadás, jégverés, vihar és villámcsapás,
 • a csőtörés és beázás,
 • a villámcsapás indukciós hatása miatt bekövetkező károk.

A telefonos megbeszélést az Allianz kárszakértője kezdeményezi a bejelentés után. Ha Ön nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, akkor helyszíni szemlére van szükség, amelynek időpontját az Allianz munkatársa egyezteti Önnel.

Helyszíni szemlét nem igénylő károk esetén Önnek nincs más teendője, mint a kárbejelentés után eljuttatni az Allianzhoz a kárrendezéshez szükséges dokumentumokat. Nem szükséges helyszíni szemle a következő károk rendezéséhez:

 • kisebb összegű üvegkár,
 • a zárcsere költségtérítése,
 • bankkártyaletiltás,
 • baleseti halál,
 • baleseti maradandó egészségkárosodás,
 • baleseti múlékony egészségkárosodás és
 • baleseti kórházi kezelés.

Helyszíni szemlét igénylő károk esetében az Allianz munkatársai előzetesen telefonon egyeztetik Önnel a helyszíni szemle időpontját, illetve ha ez nem lehetséges, írásban küldenek értesítést. A szemle során a kárszakértő jegyzőkönyvet készít, amelyben – Önnel közösen – tételesen rögzíti az épületben és ingóságokban keletkezett károkat, és megállapítja a kártérítési összeget, ha a kár a szerződési feltételek szerint biztosítási eseménynek minősül.

Kárrendezési határidők

Az Allianz célja a gyors és hatékony kárrendezés, így ügyfeleink kiszolgálásában az alábbi kárrendezési határidők betartására törekszünk:

 • A kárbejelentést követő 1 munkanapon belül kárszakértőnk időpontot egyeztet Önnel a szemlére.
 • A kárbejelentés után 3 napon belül elvégezzük a szemlét.
 • Az utolsó szükséges irat beérkezését követő napon elindítjuk a kárkifizetést.

Ha a fentiektől eltérő eljárást tapasztalna, köszönettel fogadjuk erre vonatkozó jelzését. Visszajelzése fontos számunkra, mivel segít folyamataink hatékonyabb kidolgozásában és az Önnek nyújtandó minőségi szolgáltatás megteremtésében.


Bízunk benne, hogy az új folyamatokkal egyszerűbbé, gyorsabbá és kényelmesebbé tehetjük a kárügyek intézését az Allianznál.

 

* Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. Törvény 96.§ (6) szerint a javítási költség ÁFA tartalmának a megtérítésére csak olyan számla alapján van mód, amelyen az ÁFA összegét feltüntetik, vagy amelyből annak összege megállapítható.

Contact

 • Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
 • Telefon: +36-40-421-421, +36-1-237-2372
 • Fax: +36-88-591-701
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.