Ematrica vásárlás

3 milliós kötelező biztosítás

Kategória: Kötelező biztosítás hírek

Genertel Biztosítót a mai napon a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) három millió forintra bírságolta egyetlen kötelező biztosítás jogszabályi előírásának be nem tartása végett.

A biztosító társaság 2009. január 26-án befizetett biztosítási díjat fogadott el és könyvelt le a 2009. január 10-én megszünt KGFB szerződésre, amely ezzel 2009. feburár 11-ig díjrendezetté vált. További biztosítási díj nem került befizetésre, ezért a Genertel Biztosító a kötelező biztosítás szerződést 60 nap türelmi idő elteltével megszüntette, azonban az üzembentartót a biztosító a szerződés megszünéséről a törvényi határidő szerinti 15 napon belül nem értesítette, csak 2009. április 27-én.

PSZÁF határozatában kötelezte a Genertel Biztosítót, hogy informatikai rendszerét 2010. május 31-ig a törvényi előírásoknak megfelelő összhangba hozza.