Ematrica vásárlás

Közlekedési balesetek kártérítése

Kategória: Gépjármű blog

Tegyük fel, hogy két gépjármű ütközik és nem jelenthető ki egyértelműen, hogy csak és kizárólag egyikük volt a vétkes. Ebben az esetben a biztosító megvizsgálja a balesetben résztvevő felek felelősségét és a kármegosztást alkalmazza.

A kármegosztás azt jelenti, hogy a károkozásért való felelősséget arányosan, százalékosan elosztják a károkozásért felelősek között.

A százalékos felelősség megállapítása során a biztosítók figyelembe veszik, hogy megfelelő műszaki állapotban voltak-e a gépjárművek, történt-e személyi sérülés, illetve hogy a baleset bekövetkeztéhez melyik fél mennyiben járult hozzá.Tehát aki nagyobb mértékben felelős a baleset bekövetkezéséért, annak a félnek a biztosításának terhére nagyobb százalékban számolnak el kártérítést a másik fél javára.

Tehát mindkét fél számíthat arra a kellemetlen következményre, hogy a bonus/malus besorolása rosszabb lesz - akár két szintet is visszaléphet, ami a kötelező felelősségbiztosításban jelentős díjkülönbözetet eredményez.

Mindig rendőrt kell hívni?

Személyi sérüléssel járó baleset esetén, illetve csupán anyagi kár esetén is, ha egyik fél sem ismeri el a vétkességét, akkor rendőrt kell hívni, illetve a baleset tanúit a helyszínen tartani a jegyzőkönyv felvételéig.  A rendőr megállapíthatja a szabálysértés tényét, amely a biztosító, illetve per esetén a bíróság számára is döntő érv lehet.

A balesetben résztvevő mindegyik fél számára kielégítő döntés csak abban az esetben hozható, ha a káresemény körülményeinek és résztvevőinek leírása pontos, szakszerű. Legyen, több fotóval is alátámasztva és mindez gyorsan eljusson a biztosítóhoz.