K&H Baleseti adó tájékoztató

2012. január 05., csütörtök - kategória: Kötelező biztosítás hírek, K&H hírek

Tisztelt Ügyfelünk!

A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény II. fejezete értelmében 2012. január 1-től kezdődően a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény (Gfbt.) szerinti biztosítási kötelezettség után baleseti adót kell fizetni.

Az új adó esetében az adókötelezettség azokat érinti, akikre a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény (Gfbt.) szerinti biztosítási szerződéskötési kötelezettség vonatkozik, azaz az adó alanya a szerződést kötő személy vagy szervezet.

Az adó megállapítására és az esedékes biztosítási díjjal együtt történő beszedésére a törvény a biztosítót kötelezte. Az adó biztosító részére történő megfizetésére Ön, mint szerződő köteles. A biztosítónak a megállapított adót az esedékes biztosítási díjjal, díjrészlettel együtt kell beszednie, annyi részletben és olyan arányban, ahány részletben és amilyen arányban Ön a díjat fizeti.

Az adó alapja az éves kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díj és az esetlegesen megállapított fedezetlenségi díj. Az adót a türelmi időre is be kell szednie a biztosítónak, az adó alapja ebben ez esetben a fedezetlenségi díjtarifa lesz. Határozott tartamú biztosítási szerződések esetében az adó alapja a határozott időtartamra megállapított egyszeri biztosítási díj.

Az adó mértéke az adóalap 30 %-a, de az adó nem lehet több, mint a biztosító kockázatviselésével érintett időtartam naptári napjaira naponta legfeljebb 83 forint/gépjármű.

Amennyiben Ön a törvény által előírt, a biztosító által megállapított baleseti adót és biztosítási díjat a biztosítónak megfizette, abban az esetben további tennivalója az adóval kapcsolatban nincs.

Ha a biztosítási díj és a megállapított adó együttes összegénél kevesebbet fizet, akkor ezt a törvény szerint — a baleseti adó megfizetésének elsődlegessége miatt — úgy kell tekinteni, hogy részben vagy egészben a megállapított adót fizette meg, ezért a biztosítási díj (fedezetlenségi díj) és az adó összegénél alacsonyabb összeg megfizetése a biztosítási szerződés díj-nemfizetéssel történő megszűnéséhez vezethet.

Hasonló a helyzet akkor is, ha szerződésének a 2011. év folyamán esedékessé vált és megfizetett díjának/díjrészletének egy része már a 2012. évre is részlegesen fedezetet nyújt. Ilyen esetben a biztosító felszólítást fog küldeni Önnek, hogy a 2012. évre vonatkozó – időarányosan számított – biztosítási díjrészlet után az adót egy összegben pótlólag fizesse meg. Ha ezt Ön nem fizeti meg, akkor szerződése a baleseti ad ó elsődlegessége miatt díjhiányossá válik és az évforduló előtt megszűnik.

Ha a biztosító a baleseti adót a fedezetlenségi időtartamra, a türelmi időre nem tudta beszedni, akkor a biztosítási díjjal le nem fedett időtartamra az adót a törvény szerint Önnek, az adó fizetésére kötelezettnek önbevallással kell az adóhatóság felé teljesítenie a gépjármű forgalomból történt kivonását, vagy az üzembentartó személyében bekövetkezett változást követő hónap 15. napjáig. Ez esetekben a biztosító a kockázatviselése megszűnésétől számított 15 napon belül igazolást ad Önnek arról, hogy az adó mely napig van megfizetve.

Az adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság látja el.

Üdvözlettel,
K&H Biztosító Zrt.

Hozzászólások (0)

Szóljon hozzá!

Ön most vendégként fog hozzászólni. A hozzászólások automatikusan megjelennek, de moderátoraink módosíthatják-törölhetik azokat, amennyiben a hozzászólás sértő vagy nem a cikkhez kapcsolódik. Az alábbi közösségi fiókokkal be is tud jelentkezni:

Joomla SEF URLs by Artio